Social media
2022
2021
14/01/2021
Young Agencies #6 – GUDJOB: Khách hàng ở đâu, thương hiệu nên hiện diện ở đó
2020
2019
06/03/2019
BXH chiến dịch Tết nổi bật 2019 - Giá trị truyền thống hòa quyện cùng cảm xúc thời công nghệ
2018
02/05/2018
BSI Top10: Bảng xếp hạng social media tháng 03/2018
30/01/2018
BSI Top10: Bảng xếp hạng social media tháng 12/2017
2017
25/12/2017
BSI Top10: Bảng xếp hạng social media tháng 11/2017
24/11/2017
BSI Top10: Bảng xếp hạng social media tháng 10/2017
18/10/2017
TOPBUZZ: Bảng xếp hạng social media tháng 09/2017
19/09/2017
TOPBUZZ: Bảng xếp hạng social media tháng 08/2017
25/08/2017
TOPBUZZ: Bảng xếp hạng social media tháng 07/2017
21/07/2017
TOPBUZZ: Bảng xếp hạng social media tháng 06/2017
22/06/2017
TOPBUZZ: Bảng xếp hạng social media tháng 05/2017
29/05/2017
Top 10 chiến dịch nổi bật nhất trên social media 4 tháng đầu năm 2017
25/05/2017
TOPBUZZ: Bảng xếp hạng social media tháng 04/2017
23/03/2017
TOPBUZZ tháng 02/2017: Bảng xếp hạng những gì hot nhất trên social media
2016
12/08/2016
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã thống lĩnh trên social media như thế nào?
04/02/2016
Những nhân vật - chủ đề nổi bật nhất trên social media năm 2015
2015
05/05/2015
Doanh nghiệp viết blog: Chọn Wordpress phổ thông hay Tumblr chuyên nghiệp?
02/04/2015
Vinacafé “Yêu thương thành lời” - Nội dung quảng cáo thành công nhất Việt Nam trên Youtube Tết 2015
2014
2013
22/03/2013
[Case Study] Chiến dịch Marketing "Nike - Write the Future" (2010)
2012