local_activity

Thư viện Quảng cáo Việt Nam Xem quảng cáo, sự kiện và những ấn phẩm truyền thông nổi bật

* Nổi bật

Burger King: McWhopper Case Study

Case Film

Vào tháng 8 năm 2015, Burger King đã đưa ra một lời đề nghị vô cùng bất ngờ đối với đối thủ truyền kiếp McDonald’s: Hãy ngừng chiến trong một ngày để làm thế giới tốt đẹp hơn!Tất cả Series Quảng cáo theo chủ đề