local_activity

Thư viện Quảng cáo Việt Nam Xem quảng cáo, sự kiện và những ấn phẩm truyền thông nổi bật

* Nổi bật

TVC: MILO mỗi ngày, Bền bỉ cả ngày

TVC

MILO tung TVC với thông điệp “MILO mỗi ngày, Bền bỉ cả ngày” nhằm khuyến khích trẻ uống sữa MILO mỗi ngày để tăng cường sự bền bỉ của trẻ khi hoạt động suốt ngày dài.Tất cả Series Quảng cáo theo chủ đề