Instagram giới thiệu tính năng mới giúp bảo vệ người dùng khỏi quấy rối và lạm dụng

Instagram giới thiệu tính năng mới giúp bảo vệ người dùng khỏi quấy rối và lạm dụng

Tính năng này là một phần của sự thúc đẩy bảo vệ an toàn cho người dùng của Meta. Nếu người nhận không chấp nhận, họ có thể lựa chọn báo cáo hay chặn người gửi.

Instagram vừa thay đổi cơ chế nhận tin nhắn riêng từ người lạ. Tính năng này sẽ giới hạn tin nhắn mà người dùng gửi đến một người khác mà họ không theo dõi. Cơ chế mới này nhằm ngăn chặn quấy rối và lạm dụng, đặc biệt là dưới hình thức hình ảnh và video.

Tính năng này được thử nghiệm vào đầu tháng 6. Người dùng không theo dõi nhau giờ đây chỉ có thể gửi đi 1 tin nhắn riêng, đặc biệt hơn là không thể gửi hình ảnh hoặc video, trước khi người nhận chấp nhận yêu cầu tin nhắn.

Tính năng này là một phần của sự thúc đẩy bảo vệ an toàn cho người dùng của Meta.
Nguồn: Life Wire

Nếu người nhận không chấp nhận, họ có thể lựa chọn báo cáo hay chặn người gửi. Người nhận tin giờ đây có thể truy cập hộp thư chứa các tin nhắn yêu cầu, nằm riêng biệt trong mục tin nhắn riêng ở Instagram.

Người dùng có thể tùy chỉnh thêm để lựa chọn ai có thể gửi tin nhắn cho họ: Tất cả mọi người, chỉ người theo dõi và không một ai.

Tính năng này là một phần của sự thúc đẩy bảo vệ an toàn cho người dùng của Meta, các phụ huynh có con sử dụng Instagram và Messenger được cho là cũng sẽ hưởng lợi từ sự thay đổi này.

Sơn Trần
Nguồn CafeF