[Infographic] Làm thế nào để tạo được chiến lược hoàn hảo trên social media?

Làm thế nào để tạo nên một chiến lược Marketing độc đáo, hoàn hảo trên social media – nơi mà khách hàng và khách hàng mục tiêu đã và đang sử dụng rất nhiều? Các bước và kế hoạch cụ thể để tạo nên một chiến lược Marketing online là gì?


Nguồn Mix Digital