[Infographic] Thống kê Social Media nửa đầu năm 2014

Social media là nơi có nhiều thay đổi thú vị diễn ra không ngừng. Chúng ta thấy có những thay đổi lớn về demographics. tương tác, cách người dùng tương tác, loại thiết bị sử dụng để truy cập vào social media trong năm 2014 so với 2013. Dưới đây là một vài tóm lược nổi bất về thống kê social media năm 2014:

Nguồn EQVN