sentiment_very_satisfied

Cười và Ngẫm Nơi chia sẻ những câu chuyện hài hước thú vị trong ngành

Marketer Vũ Thực
1,458
Marketer Phạm Ngọc Ánh Minh
Những giải thưởng quảng cáo kỳ lạ

Phạm Ngọc Ánh Minh27/09/2017

66,079
Marketer Kim Huy
23,519
Marketer Lê Phương Thảo
18,262
Marketer Huỳnh Thị Như Ngọc
Bệnh nghề nghiệp của dân quảng cáo

Huỳnh Thị Như Ngọc16/06/2016

78,979
Marketer Lê Phương Thảo
Tương lai của Digital Advertising

Lê Phương Thảo09/06/2016

19,186
T
Bộ công cụ Marketing

Trần Hoàng Hạ Quyên08/04/2016

21,734
Marketer Nguyen Phuoc
CMO của tháng

Nguyen Phuoc02/03/2016

18,128