14 cách cải thiện nội dung Fanpage

Tại Việt Nam hiện nay có hơn 15 triệu người sử dụng Facebook, vì vậy Facebook trở thành một trong những kênh truyền thông quan trọng đối với doanh nghiệp.

Sau đây ông Võ Trùng Dương - Trưởng bộ môn Digital Marketing tại BMG sẽ tư vấn 14 cách giúp người tiêu dùng chia sẻ nội dung nhiều hơn trên fanpage của doanh nghiệp:

Nguồn Doanh Nhân Sài Gòn