Lịch sử hình thành và phát triển Social Media

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của bạn với các phương tiện truyền thông xã hội là gì? Đó có phải là Youtube, Facebook, hay Twitter… hay là một trang gì đó lớn hơn một chút.

Nhưng trước tiên, bạn hiểu Social Media là gì??? Theo Wikipedia “Social Media là sự tương tác xã hội giữa những người mà ở đó, họ tự tạo ra, chia sẻ, trao đổi thông tin và ý tưởng trong cộng đồng ảo và các mạng lưới.” Cùng chúng tôi khám phá lịch sử hình thành và phát triển Social Media qua Infographic dưới đây:

Kết luận

Cho dù bạn thích hay không thích sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông xã hội, thì Social Media vẫn hiện diện hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt là Facebook, Twitter, Youtube.

Nguồn Mix Digital