[Infographic] Bạn đang sử dụng mạng xã hội nào?

5 mạng xã hội phổ biến nhất hiện này là Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ và Pinterest. Facebook là mạng có nhiều thành viên nhất (901 triệu) với số lượt truy cập hàng tháng cao nhất (7012.9 triệu lượt) và thời gian trung bình truy cập hàng tháng cao nhất (405 phút).

Nguồn Infographic Blog