Tuesday Social #28: Thành công cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với Social Media

Trong thời đại công nghệ số đa dạng về hình thức và ngập tràn thông tin, việc chọn lựa cho mình những chiến lược sống còn về digital marketing cho những công ty vừa và nhỏ là hết sức cần thiết, vừa tiết kiệm được nhiều nguồn lực mà còn mang lại hiệu quả cao. Infographic dưới đây là một số tips tổng quan cho doanh nghiệp vừa và nhỏ:

IMAS_Infographic Viet ver (1) (IMAS Communication tổng hợp chỉnh sửa từ SocialMediaToday)