[INFOGRAPHIC] Làm thế nào để tạo nên những post thu hút trên Facebook Lưu

Hồ Trung Dũng
Giám đốc Điều hành, Mix Digital

Việc tạo nên nội dung thu hút và tạo tương tác cao sẽ mang tính chất sống còn để quyết định xem dự án của bạn trên social media có thành công hay không. 7 lưu ý ở dưới sẽ giúp bạn đạt được điều này:


* Nguồn: Mix Digital

[INFOGRAPHIC] Làm thế nào để tạo nên những post thu hút trên Facebook
04/11/2013
2,296 lượt xem