Doanh nghiệp nhỏ cần mạng xã hội Lưu

Ngày nay, các doanh nghiệp nhỏ cần phải đánh giá và áp dụng mạng xã hội nhiều hơn. Từ việc chăm sóc khách hàng đến thu thập và tối ưu hoá các ý tưởng sản phẩm - để tạo ra nhiều giá trị nhất.

* Nguồn: Chiến lược Marketing

Doanh nghiệp nhỏ cần mạng xã hội
24/04/2014
1,604 lượt xem