Facebook
2020
17/07/2020
Bản tin Agency World #4 (7/2020): Lấy đà trở lại đường đua
2019
2018
08/06/2018
Công bố Top 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu 2018 của BrandZ
2017
16/06/2017
Những chiến dịch đạt giải Facebook Awards năm 2017: Quy mô, táo bạo và đầy cảm xúc
2016
2015
2014
16/03/2014