Facebook
2022
06/10/2022
Data Station #34: Bàn về báo cáo trực tuyến ngành bất động sản cùng đại diện YouNet Media
2021
2020
29/10/2020
17/07/2020
Bản tin Agency World #4 (7/2020): Lấy đà trở lại đường đua
2019
2018
08/06/2018
Công bố Top 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu 2018 của BrandZ
2017
16/06/2017
Những chiến dịch đạt giải Facebook Awards năm 2017: Quy mô, táo bạo và đầy cảm xúc
2016
2015
2014
27/02/2014
Thương vụ Facebook-Whatsapp nhìn từ góc độ giá trị và giá
2013
25/03/2013
Làm quảng cáo thương hiệu công ty thời "tiền & hậu IPO"
2012