Các Facebook Fanpage chuẩn bị đón bão “sụt like”

Trên trang chủ của Facebook vừa đưa ra thông báo cho biết, mạng xã hội này sẽ tiến hành cập nhật và xóa bỏ những tài khoản ngừng hoạt động và tài khoản mang ý nghĩa tưởng niệm.

Các doanh nghiệp sử dụng Fan Page để hiểu những người theo dõi mình quan tâm đến điều gì. Nhằm giúp những dữ liệu này có ý nghĩa hơn cho các doanh nghiệp, Facebook quyết định cập nhật phần đếm “like” trên các Fan Page và bỏ những tài khoản đã tự nguyên ngừng hoạt động cũng như các tải khoản chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm. Điều này sẽ đảm bảo các dữ liệu trên Facebook đồng nhất và cập nhật.

Facebook trấn an người dùng: “Trong vòng vài tuần tới, quản trị trang sẽ thấy số lượng người theo dõi bị sụt giảm nho nhỏ vì quá trình cập nhật này. Nhưng xin hãy nhớ, con số giảm đi này chỉ xuất phát từ các tài khoản đã ngừng hoạt động và các tài khoản tưởng niệm. Nếu các tài khoản ngừng hoạt động hoạt động trở lại, tài khoản đó sẽ được bổ sung vào số lượng người theo dõi trên Fan Page”.

Facebook tin tưởng, việc cập nhật này sẽ giúp các doanh nghiệp cập nhật được tình trạng thực sự của Fan Page và các dữ liệu dựa trên lượt “like” sẽ chuẩn xác hơn.

Lê Nga/ Facebook
Nguồn Ict news