Facebook và hậu quả của "chiến dịch khai báo tên thật"

Thế giới mạng dường như đang nóng lên với chiến dịch “dọn dẹp” của Facebook.

Ngoài việc khóa các tài khoản spam, Facebook còn bắt người dùng phải khai báo tên thật. Điều này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tăng trưởng của Facebook so với các mạng xã hội khác.

Theo Allfacebook.de, website chuyên thống kê về các chỉ số của Facebook, đến hết quý 3 năm 2014, trên thế giới có khoảng 1,35 tỷ người dùng. Trong đó có 76.032.000 tài khoản bị cho là tài khoản xấu, được chia ra như sau: 52.800.000 tài khoản trùng lắp, 13.728.000 tài khoản không được phân loại và 9.054.000 tài khoản spam. Vì thế, chiến dịch “dọn dẹp” của Facebook được thực hiện trên tất cả các quốc gia, và đang được đẩy mạnh từ quý 4 năm 2014.

1. Facebook bị tăng trưởng âm vì chiến dịch “dọn dẹp”

2. 10 quốc gia bị mất người dùng nhiều nhất vì chiến dịch của Facebook trong năm 2014

Nguồn Allfacebook.de

3. 10 quốc gia vẫn có người dùng tăng trưởng trong năm 2014

Nguồn Allfacebook.de

Kim Nữ
Nguồn Nhượng quyền Việt Nam