25 công ty có doanh thu lớn hơn một số quốc gia

Những công ty lớn như Apple, Microsoft, Google hay Walmart đều có doanh thu hàng năm thuộc hàng "khủng", và bạn sẽ bất ngờ nếu biết chúng còn vượt qua GDP (Gross Domestic Product - tổng sản phẩm quốc nội) của nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong năm 2017, Walmart kiếm được nhiều tiền hơn cả nước Bỉ. Dựa trên thống kê từ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), hãy xem những công ty lớn khác còn "vượt mặt" nhiều quốc gia về doanh thu hàng năm là ai, theo tổng hợp của trang Business Insider.

25. Spotify (4,794 tỷ USD) – GDP của Mauritanie (4,755 tỷ USD). Theo Business Insider, nếu là một quốc gia, Spotify sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 151 trên thế giới.

24. Netflix (11,693 tỷ USD) – GDP của Malta (11,278 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, Netflix sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 126 trên thế giới.

23. Tesla (12 tỷ USD) – GDP của Albania (11,865 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, Tesla sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 125 trên thế giới.

22. Visa (18,358 tỷ USD) – GDP của Bosnia (16,917 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, Visa sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 115 trên thế giới.

21. El Corte Inglés (18,503 tỷ USD) – GDP của Libya (18,539 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, đây sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 114 trên thế giới.

20. Starbucks (22,386 tỷ USD) – GDP của Trinidad và Tobago (22,296 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, đây sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 104 trên thế giới.

19. McDonald's (22,820 tỷ USD) – GDP của Papua New Guinea (22,586 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, McDonald's sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 103 trên thế giới.

18. Mercadona (25,061 tỷ USD) – GDP của Nepal (21,132 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, Mercadona sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 102 trên thế giới.

17. BBVA (30,229 tỷ USD) – GDP của Estonia (23,348 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, BBVA sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 99 trên thế giới.

16. Inditex (30,355 tỷ USD) – GDP của Paraguay (27,424 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, Inditex sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 98 trên thế giới.

15. Nike (34,400 tỷ USD) – GDP của Cameroon (32,230 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, Nike sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 96 trên thế giới.

14. Coca-Cola (35,410 tỷ USD) – GDP của Bolivia (34,053 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, Coca-Cola sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 95 trên thế giới.

13. Iberdrola (37,299 tỷ USD) – GDP của Ivory Coast (36,375 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, đây sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 91 trên thế giới.

12. Facebook (39,3 tỷ USD) – GDP của Serbia (38,3 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, Facebook sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 90 trên thế giới.

11. Repsol (49,747 tỷ USD) – GDP của Lebanon (49,611 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, đây sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 81 trên thế giới.

10. Walt Disney (55,137 tỷ USD) – GDP của Bulgaria (53,236 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, Walt Disney sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 78 trên thế giới.

9. Banco Santander (58,089 tỷ USD) – GDP của Panama (57,821 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, đây sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 75 trên thế giới.

8. Telefonica (62,341 tỷ USD) – GDP của Luxembourg (58,655 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, đây sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 74 trên thế giới.

7. Johnson & Johnson (76,450 tỷ USD) – GDP của Ethiopia (73,151 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, đây sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 67 trên thế giới.

6. Microsoft (89,950 tỷ USD) – GDP của Slovakia (89,806 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, Microsoft sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 65 trên thế giới.

5. Alphabet (110,9 tỷ USD) – GDP của Puerto Rico (105,035 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, đây sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 59 trên thế giới.

4. Amazon (117,9 tỷ USD) – GDP của Kuwait (110,873 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, Amazon sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 58 trên thế giới.

3. Apple (229,234 tỷ USD) – GDP của Bồ Đào Nha (205,269 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, Apple sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 47 trên thế giới.

2. Volkswagen (276,264 tỷ USD) – GDP của Chile (250,008 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, đây sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 43 trên thế giới.

1. Walmart (485,873 tỷ USD) – GDP của Bỉ (468,148 tỷ USD). Nếu là một quốc gia, đây sẽ là quốc gia có GDP cao thứ 24 trên thế giới.

Phúc Thịnh
Nguồn VnReview