[INFOGRAPHIC] Cách tạo nội dung Facebook fan-page hấp dẫn Lưu

Hồ Trung Dũng
Giám đốc Điều hành , Mix Digital

Nội dung đóng vai trò sống còn đối với các fan-page. Việc có tăng được sự tương tác, gắn kết giữa công chúng mục tiêu và thương hiệu hay không, tất cả dựa vào việc bạn sáng tạo nội dung độc đáo và thu hút như nào thế nào. Tất nhiên, chúng ta cũng cần một vài yếu tố bổ trợ để nội dung thực sự hấp dẫn như: hình ảnh, contest….


* Nguồn: Mix Digital

[INFOGRAPHIC] Cách tạo nội dung Facebook fan-page hấp dẫn
26/11/2013
5,072 lượt xem