[INFOGRAPHIC] Cách tạo nội dung Facebook fan-page hấp dẫn

Nội dung đóng vai trò sống còn đối với các fan-page. Việc có tăng được sự tương tác, gắn kết giữa công chúng mục tiêu và thương hiệu hay không, tất cả dựa vào việc bạn sáng tạo nội dung độc đáo và thu hút như nào thế nào. Tất nhiên, chúng ta cũng cần một vài yếu tố bổ trợ để nội dung thực sự hấp dẫn như: hình ảnh, contest….


Nguồn Mix Digital