Facebook đã thay đổi như thế nào sau 11 năm?

Trang Business Insider nhìn lại quá trình “tiến hóa” của mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook kể từ khi ra đời vào năm 2004...

Khi mới ra đời, Facebook được gọi là Thefacebook. Mạng xã hội này bắt đầu ở Đại học Harvard và dần dần lan sang các trường đại học khác.

Đây là giao diện của Facebook vào năm 2005.

Ngày nay, Facebook đã có một giao diện hoàn toàn khác.

Vào năm 2005, trước khi tính năng News Feed được đưa vào sử dụng, Facebook mới chỉ là một tập hợp những hồ sơ (profile) rời rạc.

Đây là hồ sơ của nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg vào năm 2006.

Vào năm 2006, Facebook đã đưa ra tính năng News Feed cho phép người dùng theo dõi tất cả hoạt động của bạn bè theo một dòng thời gian (timeline) duy nhất.

Cùng thời điểm đó, Facebook giới thiệu tính năng Mini-Feed. Tuy nhiên, toàn bộ ý tưởng News Feed đã vấp phải một số sự phản đối. Một số người dùng thậm chí còn gọi một trong số các nhà quản lý sản phẩm của Facebook là “quỷ dữ”.

Vào năm 2009, trang chủ Facebook được nâng cấp. Lúc này, Facebook bắt đầu tấn công vào “lãnh địa” của Twitter bằng việc bổ sung tính năng News Feed theo thời gian thực. Cùng năm, Facebook giới thiệu thuật toán quyết định thứ tự mà theo đó các cập nhật trạng thái (status update) được sắp xếp.

Vào năm 2010, Facebook đưa tính năng thông báo (notification) lên thanh điều hướng trên cùng.

Năm 2011, Facebook giới thiệu kiểu hồ sơ người dùng (profile) mới ấn tượng hơn. Bên dưới tên và thông tin hồ sơ cơ bản của người dùng, bắt đầu có thêm một dòng những hình ảnh mà người dùng mới được đính (tag) vào trong thời gian gần.

Tính năng News Ticker được Facebook bổ sung vào năm 2011 để người dùng vẫn theo dõi được hoạt động của bạn bè khi duyệt các phần khác của Facebook.

Facebook Timeline hiện nay có vẻ trông không khác gì lúc mới có. Nhưng thực tế, vào năm 2011, Facebook đã đưa tính năng này trở thành một dòng thời gian ảo của toàn bộ cuộc đời người dùng.

Vào tháng 1/2012, News Feed bắt đầu tràn ngập những bài vi

Diệp Vũ
Nguồn VN Economy