Nhìn lại các mạng xã hội nổi tiếng qua các con số

Mạng xã hội ngày này đã trở thành thứ không thể thiếu cho mọi người, nó tăng khả năng tương tác giữa con người trên internet rộng lớn một cách nhanh chóng. Ngoại việc liên kết, mạng xã hội còn là phương tiện không thể thiếu với internet marketing, một hình thức quảng bá website mang tính xu hướng. Nếu vậy bạn sẽ tìm thấy khá nhiều thông tin hữu ích trong hình.


Nguồn Infographic Blog