Đã có các DN nhỏ quảng cáo trên Facebook

Facebook thực tế đã có hơn 1 triệu doanh nghiệp quảng cáo trên mạng xã hội này, công ty này vừa thông báo cho biết.

"Phần lớn" các nhà quảng cáo này đều là doanh nghiệp nhỏ, theo Dan Levy, giám đốc doanh nghiệp nhỏ của Facebook, người thông báo dấu mốc này tại một sự kiện ở văn phòng của Facebook cho biết.


"Phản hồi chúng tôi nghe được từ các doanh nghiệp trên khắp thế giới là "hãy làm Facebook đơn giản hơn", Levy cho biết. Có thể với gợi ý này, Facebook đã thông báo các kế hoạch giảm bớt số các quảng cáo xuống một nửa để hợp lý hóa và tăng trải nghiệm cho các quảng cáo.

Rõ ràng có không gian cho Facebook phát triển. Giám đốc điều hành Sheryl Sandberg của Facebook cho biết hồi tháng 5 đã có 16 triệu doanh nghiệp nhỏ đang sử dụng các trang Facebook. Trong sự kiện này, Lvey đã cho biết phần lớn những người chủ doanh nghiệp bắt đầu từ người sử dụng Facebook, và sau đó tiếp tục tung ra các trang cho các doanh nghiệp của mình trên mạng xã hội của mình, và sau đó hy vọng là sẽ chi trả để quảng cáo các doanh nghiệp của mình trên Facebook.

Nguồn Chiến lược Marketing