Truyền thông
2021
2020
09/04/2020
Data Station #10 – Truyền thông mùa Tết 2020: Coca-Cola, Knorr và Mirinda dẫn đầu
2019
2018
2017
2016
2015
27/03/2015
Giám đốc Marketing & Truyền thông toàn cầu của Unilever nói về quy trình hoạch định mới lấy media làm trọng tâm
2014
14/07/2014
Đề thi tốt nghiệp Young Marketers Elite Development Program (Khoá 1, 2013-2014)
2013
27/09/2013
[Case Study] Singapore Airlines: The Lengths we go to
2012