Tuổi xế chiều của TVC 30s

Tuổi xế chiều của TVC 30s

Nguồn - https://marketoonist.com/2005/11/requiem-for-a-thirty.html

TVC 30s: "Tui đã từng một thời huy hoàng - là lựa chọn duy nhất với ngân sách truyền thông không giới hạn, là cánh cửa dẫn đến giải thưởng Cannes... Giờ thì người ta chỉ nhắc đến nào là "truyền thông tổng lực" và "truyền thông xã hội". Hừ, tui ghét Digital."

Dịch & bình loạn: Brands Vietnam.