Cisco phát động chiến dịch truyền thông kết nối

Cisco Việt Nam vừa công bố chiến dịch truyền thông toàn cầu của tập đoàn này với thông điệp đánh thức cả thế giới về mô hình “Internet kết nối mọi thứ”. Xuyên suốt chiến dịch này sẽ là hoạt động phát sóng, truyền thông kỹ thuật số và truyền thông xã hội với khẩu hiệu "ngày mai bắt đầu từ đây”.

Chiến dịch này nhằm đánh thức thế giới về mạng Internet 8.000 ngày tuổi hiện nay đang chịu sự biến đổi lớn bởi nhu cầu kết nối. Dự báo đến năm 2020, 2,5 tỉ người và 37 tỉ vật thể sẽ tham gia vào hệ thống mạng Internet và hiện nay mới chỉ là bước khởi đầu.

Sự bùng nổ của kết nối mới sẽ tạo ra sự chuyển đổi trên diện rộng, tác động đến tất cả các ngành công nghiệp, tạo ra cơ hội mới, những thương vụ kinh doanh và dịch vụ mới, đòi hỏi những tổ chức và doanh nghiệp phải thay đổi các định hướng để thích nghi với tương lai.

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị