Truyền thông - Dàn hợp ca đồng điệu

Tài liệu training ngắn gọn và dễ hiểu về truyền thông, giúp bạn có được bức trang tổng quan về ngành.

Mục tiêu hội thảo:

 • Xác định được vai trò và nguyên tắc truyền thông
 • Giải thích các bước xây dựng chiến lược truyền thông
 • Lập kế hoạch thực thi chiến lược truyền thông
 • Mô tả cách đánh giá hiệu quả truyền thông

Nội dung

 1. Truyền thông để làm gì?
 2. Xây dựng chiến lược truyền thông như thế nào?
  1. Thông điệp truyền thông
  2. Các công cụ truyền thông
 3. Triển khai chiến lược truyền thông bằng cách nào?
 4. Làm sao để biết truyền thông có hiệu quả hay không?