Microsoft đổi tên MSN News thành Microsoft News Lưu

Microsoft vừa công bố dịch vụ Microsoft News, được công ty mô tả là công cụ tin tức mạnh mẽ cho cả ứng dụng di động và trang MSN.com.

Theo thông báo từ Microsoft về cơ bản chỉ là việc công ty thay đổi thương hiệu của ứng dụng MSN News trên iOS và Android hiện tại thành Microsoft News. Đối với MSN.com, công ty đã chọn duy trì thương hiệu hiện tại của mình, mặc dù trang web sẽ hiển thị với chú thích “được cung cấp bởi Microsoft News”.

Ứng dụng MSN News đã được đổi tên thành Microsoft News trên iOS lẫn Android. Ảnh: Engadget.

Microsoft News là những nỗ lực của Microsoft trong việc củng cố các công cụ và dịch vụ khác nhau của công ty nhằm mục đích cung cấp, tổng hợp và quản lý tin tức. Trong bài đăng trên blog công bố về sự thay đổi, Tổng biên tập Microsoft News, Rob Bennet, đã giới thiệu về mối quan hệ đối tác của công ty với 3.000 thương hiệu lớn và hơn 1.000 nhà xuất bản cao cấp, bao gồm cả The New York Times, The Washington Post và BBC News.

QUẢNG CÁO

Thay vì chỉ đơn giản là tin tức tổng hợp, công ty cũng đang có kế hoạch sử dụng sức mạnh công nghệ của mình để sắp xếp tin tức bằng cách sử dụng cả biên tập viên và trí tuệ nhân tạo. Nó cũng có khả năng cá nhân hóa những gì người dùng thấy trong ứng dụng của công ty dựa trên vị trí và sở thích, sau đó sẽ được áp dụng trên nhiều sản phẩm của Microsoft mà người dùng có thể sử dụng, chẳng hạn như Skype, Xbox, Outlook.com và trang bắt đầu của Microsoft Edge.

Kiến Văn
* Nguồn: Thanh Niên

Microsoft đổi tên MSN News thành Microsoft News
26/06/2018
2,162 lượt xem