Truyền thông Marketing không phải là Chiến lược Thương hiệu Lưu

Nguyễn Đức Sơn
Managing Director , Richard Moore Associates

Tôiphát hiện thấy một sai lầm thường thấy ở các đơn vị quảng cáo là đặt chiến lược thương hiệu ngang bằng với thông điệp thương hiệu và truyền thông marketing. Trong khi thông điệp thương hiệu là một phần quan trọng của chiến lược thương hiệu, nó thiếu vắng nhiều nhân tố tiềm năng khác của chiến lược thương hiệu. Hãy nghĩ về những loại quyết định mà Giám đốc Thương hiệu FMCG phải đưa ra – sản phẩm, chủng loại sản phẩm, đóng gói/tháo gói, bao bì, định giá, nguồn cung ứng, phân phối, thoả thuận thương mại và các quyết định truyền thông… Nếu thươmng hiệu tồn tại ở mức độ quản lý, bổ sung vào việc kinh doanh và chiến lược kinh doanh (bao gồm triết lý kinh doanh, danh mục kinh doanh, tạo ra rào cản đầu vào thị trường, khối lượng đầu tư cho hoạt động R&D …)


Hãy nhớ, hình ảnh thương hiệu phụ thuộc vào cách nhìn của người tiêu dùng. Nói cách khác, các doanh nghiệp có thể cố gắng định vị thương hiệu theo cách này hay cách khác nhưng cuối cùng định vị thương hiệu vẫn diễn ra trong suy nghĩ của người tiêu dùng. Và định vị đó là kết quả của TẤT CẢ những trải nghiệm mà người tiêu dùng có với thương hiệu – từ thông điệp cho đến bản thân sản phẩm, môi trường mà sản phẩm được bán và doanh nghiệp đứng sau sản phẩm đó…

Vậy, khi định vị thương hiệu, người chủ thương hiệu phải tư duy rộng hơn là “Chúng ta nên nói gì về thương hiệu?” Thay vào đó, ta phải nghĩ rằng “Vậy chúng ta nên làm gì để khách hàng mục tiêu yêu thích và trở nên trung thành với thương hiệu?” Điều này đòi hỏi trải nghiệm và tư duy rộng hơn sự sáng tạo về hình ảnh và ngôn từ. Nó đòi hỏi một hiểu biết có hệ thống về những yếu tố góp phần tạo nên cảm nhận về thương hiệu và ít nhất là hiểu biết tương xứng về marketing và chiến lược kinh doanh.

QUẢNG CÁO

* Nguồn: BrandDance

Truyền thông Marketing không phải là Chiến lược Thương hiệu
24/06/2013
2,934 lượt xem