Hầu hết các thương hiệu không được chuẩn bị để quản lý các bình luận xã hội tiêu cực

Theo một báo cáo gần đây từ Đại học Marketing Truyền thông Xã hội (SMMU), hơn một nửa số thương hiệu (55.5%) không có một chiến lược hữu hiệu để đối phó với những ý kiến tiêu cực trên mạng xã hội.

Theo một nghiên cứu cho thấy, khoảng 24.5% các thương hiệu đang trong quá trình phát triển một chiến lược để đối phó với những ý kiến tiêu cực, 7.6% có chiến lược tại chỗ nhưng được chứng minh là không hiệu quả và 23.4% không có một chiến lược tại chỗ và không có một kế hoạch để phát triển.

Báo cáo dựa trên dữ liệu từ một cuộc khảo sát 1036 nhà Marketing, nhà chiến lược truyền thông xã hội, giám đốc điều hành cấp độ C và doanh nhân cho thấy một số phát hiện quan trọng khác:

* 26.1% số người được hỏi nói rằng uy tín thương hiệu của họ đã bị hoen ố do kết quả của các bài truyền thông xã hội tiêu cực, 15.2% nói rằng họ bị mất khách hàng và 11.4% thì bị mất doanh thu.

* 58.2% các thương hiệu nhận được khiếu nại của khách hàng thông qua phương tiện truyền thông xã hội thường xuyên, 10.9% nhận được chúng hơi thường xuyên và 4.9% nhận được rất thường xuyên.

* 17.6% các thương hiệu cố gắng trả lời khiếu nại của khách hàng trên phương tiện truyền thông xã hội trong vòng một giờ. Đa số (52.2%) trả lời trong vòng 24 giờ và 21.4% ít khi hoặc không bao giờ trả lời.

Về nghiên cứu : Báo cáo này được dựa trên dữ liệu từ một cuộc khảo sát của 1.036 nhà tiếp thị chiến lược truyền thông xã hội, giám đốc điều hành C-Level, và các doanh nghiệp tiến hành ngày 10-ngày 13 tháng 2, 2014.

Nguồn Lanta Brand