Kantar Media Reactions 2022

Tài liệu thuộc bản quyền của Kantar. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Kantar để tải về.

Với những insight về phương tiện truyền thông từ hơn 18.000 người tiêu dùng và gần 1.000 senior marketer trên khắp thế giới, Kantar Media Reactions tiết lộ những xu hướng, cũng như bảng xếp hạng các kênh truyền thông và thương hiệu truyền thông, từ đó giúp marketer lên chiến lược truyền thông phù hợp. Media Reactions 2022 là ấn phẩm thứ 3 của Kantar.

Một số phát hiện thú vị rút ra từ báo cáo:

  • Về bảng xếp hạng kênh truyền thông (media channel), đối với người tiêu dùng, các kênh truyền thông offline đang chiếm ưu thế, đứng đầu danh sách là “tài trợ sự kiện”. Trong khi đó, các kênh truyền thông online lại được marketer ưa chuộng hơn, chẳng hạn như “video trực tuyến” và “quảng cáo thương mại điện tử”. Vì hình thức quảng cáo này dễ được tiếp nhận hơn.
  • Amazon đang dẫn đầu bảng xếp hạng media brands của người tiêu dùng, và Instagram dẫn đầu bảng xếp hạng này của marketers.
  • Người tiêu dùng đã có thái độ tích cực hơn đối với quảng cáo trên các kênh truyền thông so với năm 2021.
  • Kênh truyền thông trực tuyến vẫn đang trên đà tăng trưởng.