CEO
2020
23/04/2020
HBR: 7 "cán cân" mỗi nhà lãnh đạo cần cân bằng
2019
2018
28/08/2018
Các CEO sử dụng thời gian của mình như thế nào? Phần 4: Các yếu tố “âm - dương” của vị trí CEO
21/08/2018
Các CEO sử dụng thời gian của mình như thế nào? Phần 3: “Bể cá” phòng họp
20/03/2018
2017
09/11/2017
Những CEO xuất sắc nhất thế giới năm 2017
10/03/2017
Trò chuyện với "Nữ tướng" PepsiCo: Biến Tư duy Thiết kế thành Lợi thế cạnh tranh (Phần 1)
2016
25/05/2016
Ogilvy bàn về Modern Marketing: Thay đổi, cơ hội và thách thức!
2015
18/09/2015
Chiến lược sáp nhập và quốc tế hóa của Dentsu
22/06/2015
Ogilvy Việt Nam – Tầm nhìn năm 2020
2014
23/12/2014