Sếp Bibica lên tiếng

Ông Trương Phú Chiến, CEO Bibica, trả lời phỏng vấn Doanh Nhân, phản hồi về những thông tin mà đối tác Lotte đưa ra mới đây.

* Thưa ông, có thông tin nói rằng việc bầu HĐQT của Bibica là không đúng Luật Doanh nghiệp 2005. Ý kiến của ông ra sao?

Theo Luật Doanh nghiệp thì Điều lệ Bibica hoàn toàn không sai luật. Theo đó, các nội dung bầu HĐQT và nhiệm kỳ của HĐQT là do Đại hội cổ đông quyết định. Thực hiện điều 24.1 của Điều lệ Bibica, từ năm 2005 Bibica vẫn duy trì bầu mới, bầu lại 1/3 số lượng thành viên HĐQT hàng năm. Lotte tham gia vào HĐQT Bibica từ 2008 và đã chấp nhận thông lệ bầu mới, bầu lại này. Tại sao đến năm 2013 Lotte không chấp nhận và phản ứng với việc này?


Ông Trương Phú Chiến, CEO Bibica.

Cũng cần phải nói thêm rằng, theo Công văn số 4071/UBCK- PH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì việc bầu HĐQT và nhiệm kỳ HĐQT là do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

* Về dự án nhà máy ở Hưng Yên bị đình trệ, Lotte nói rằng là do Bibica chưa đưa ra được nghiên cứu thị trường, đánh giá dự án khả thi, chưa có kế hoạch cụ thể nên không thể thông qua được. Điều này có đúng không?

Trong quá trình phát triển, Bbibica đã phát triển rất nhiều dự án: dây chuyền bánh Biscuits, cookies, layer cake, các dây chuyền kẹo cứng, mềm dẻo, dự án nhà máy miền Đông, Hà Nội, dây chuyền sản xuất bánh PIE… Do đó Bibica biết phải bắt đầu một dự án từ đâu.

Đến nay TGĐ đã trình HĐQT báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Hưng Yên giai đoạn 1. Theo yêu cầu của Lotte, BBC tiến hành nghiên cứu người tiêu dùng trên 5 sản phẩm của Lotte cho dự án Hưng Yên với mục đích chuyển giao công nghệ và nhãn hiệu cho BBC. Sự đầu tư này có lợi gì cho BBC khi sản phẩm và nhãn hiệu là của Lotte, BBC là nhà sản xuất không thương hiệu, không tên tuổi cho Lotte trong tương lai?

* Vì sao khi có những ý kiến trái chiều trong HĐQT Bibica và Lotte không chủ động ngồi lại cùng nhau để trao đổi đưa ra hướng giải quyết? Phải chăng Bibica mất lòng tin vào Lotte?

Lotte là một trong những cổ đông của Bibica. Bibica là tài sản chung của tất cả các cổ đông, do đó các cổ đông phải cùng nhau tác động để Bibica ổn định và phát triển. Nhìn vào những yêu cầu của Lotte thì họ muốn biến Bibica thành của riêng, do đó không phải Bibica mất lòng tin vào Lotte mà cổ đông Bibica mất lòng tin vào Lotte thì đúng hơn.

* Trong trường hợp Đại hội cổ đông sắp tới không tìm được sự thống nhất ý kiến, Bibica sẽ gặp những khó khăn nào trong điều hành? Ông có kế hoạch gì để thay đổi tình trạng này?

Mục đích của đại hội là đánh giá và thống nhất kết quả đã đạt được và định hướng cho những năm tới. Thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Bibica là quá trễ, do đó nó chỉ mang tính chất hình thức.

Nguồn Doanh Nhân Online