UPS bổ nhiệm CEO mới mảng chuyển phát nhanh tại Việt Nam Lưu

UPS vừa công bố bổ nhiệm ông Russell Reed làm Tổng Giám đốc điều hành mảng chuyển phát nhanh tại Việt Nam.

Với vai trò là Giám đốc điều hành của UPS tại Thái Lan và mới đây là cả Việt Nam, ông Reed chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động tại cả hai thị trường này, đồng thời tìm kiếm cơ hội giúp UPS tiếp tục mở rộng phát triển. Ông sẽ báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch UPS tại Khu vực Nam Á – ông Jim O’Gara.

Trước khi đảm nhiệm vị trí quản lý điều hành UPS tại Thái Lan vào đầu năm nay và hiện tại là Việt Nam, ông Reed đã từng là Giám đốc Marketing của UPS khu vực Nam Á.

Trên cương vị này, ông đảm nhiệm việc mở rộng thị trường, tăng cường vị thế cạnh tranh cũng như củng cố vị trí dẫn đầu của UPS trong các phân khúc thị trường xác định. Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm việc quản lý hoạt động của các đại lý quốc tế phục vụ cho UPS tại các thị trường mới nổi trong khu vực Nam Á.

Russell Reed

Ông Russell Reed.

Từ năm 1993, ông Reed đã bắt đầu sự nghiệp tại UPS với vai trò là Chuyên viên quản lý khách hàng quốc tế tại khu vực Oregon.

Trong suốt hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Hoa Kỳ và Châu Á Thái Bình Dương, Russell chịu trách nhiệm phát triển kế hoạch chiến lược, quản trị chuỗi cung ứng, phát triển sản phẩm mới, marketing quốc tế, phát triển thị trường mở rộng kinh doanh, hợp tác chiến lược và quản lý vận hành cho cả các thị trường đã và đang phát triển.

Ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý khác nhau và giúp UPS mở rộng mạng lưới dịch vụ và hoạt động tại nhiều thị trường trên toàn thế giới.

Tùng Nhân
* Nguồn: Doanh Nhân+

UPS bổ nhiệm CEO mới mảng chuyển phát nhanh tại Việt Nam
18/12/2018
4,322 lượt xem