IBM Việt Nam thay tướng Lưu

Tập đoàn IBM vừa công bố chính thức bổ nhiệm ông Tan Jee Toon làm Tổng Giám đốc IBM Việt Nam, thay ông Eric CW Yeo.

Theo IBM Việt Nam, ông Tan Jee Toon là người đã từng đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc của IBM Việt Nam trong giai đoạn năm 2013-2015.

Ông quay trở lại Việt Nam cho lần bổ nhiệm này từ cương vị Giám đốc Nhóm Điện toán Đám mây và các Giải pháp Phần mềm của IBM khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trụ sở tại Singapore.

Trong nhiệm kỳ mới, ông Tan Jee Toon sẽ tiếp tục củng cố và xây dựng quan hệ hợp tác giữa IBM với các cơ quan chính phủ, các khách hàng và cộng đồng tại Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển trong nền kinh tế số với công nghệ trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Blockchain và các giải pháp an ninh, bảo mật.

Ông Tan Jee Toon.

Ông Tan Jee Toon có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và đã từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau tại IBM.

Ông có đóng góp rất lớn trong việc triển khai tích hợp các giải pháp và sản phẩm của IBM, đặc biệt trong các sáng kiến mang tính chiến lược của tập đoàn, như điện toán đám mây, điện toán biết nhận thức, dữ liệu lớn và các giải pháp phân tích dữ liệu.

Ông cũng là người ủng hộ và hỗ trợ tích cực cho quá trình đổi mới sáng tạo kỹ thuật số của các khách hàng IBM toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Nguyên Đức
* Nguồn: ICT News

IBM Việt Nam thay tướng
25/10/2018
1,691 lượt xem