ANZ bổ nhiệm ông Dennis Hussey làm Tổng giám đốc ANZ Việt Nam

ANZ chính thức thông báo về việc ông Dennis Hussey sẽ được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc ANZ Việt Nam, chịu trách nhiệm chính về việc phát triển chiến lược về sản phẩm và dịch vụ cũng như năng lực của Ngân hàng nhằm phục vụ khách hàng ở trong nước, đặc biệt là khối khách hàng thuộc các hành lang thương mại trọng điểm.

Đề cử bổ nhiệm này có hiệu lực khi nhận được phê duyệt của các cơ quan chức năng và bà Phan Thi Thanh Bình, Giám đốc khối thị trường tài chính, ANZ Việt Nam, sẽ tiếp tục nắm giữ cương vị Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng ANZ việt Nam cho đến khi ông Dennis chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc ANZ Việt Nam, dự kiến vào tháng 3 năm 2015. Cựu Tổng Giám đốc ANZ Việt Nam ông Tareq Muhmood đã chính thức đảm nhiệm vị trí mới tại Singapore, là Giám đốc toàn cầu của Ngân hàng ANZ, Phân khúc các Ngành Công nghiệp từ tháng 11 năm 2014.

Ông Dennis sẽ gia nhập ANZ từ ngân hàng Citi, nơi ông giữ chức vụ Tổng giám đốc ngân hàng Citi tại Việt Nam. Ông Dennis có kinh nghiệm ở cả phân khúc dịch vụ tài chính cá nhân và dịch vụ tài chính doanh nghiệp trong 19 năm qua và đã từng làm việc tại Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2002, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc bộ phận tài chính doanh nghiệp. Ông cũng đã dẫn dắt mảng dịch vụ tài chính cá nhân của ngân hàng Citi tại Tây Ban Nha, Nhật và phụ trách mảng dịch vụ tài chính doanh nghiệp tại ngân hàng Citi tại Sri Lanka và công ty chứng khoán của Citi tại Thái Lan.

Nhận định về việc bổ nhiệm này, ông Farhan Faruqui, Tổng Giám đốc ANZ khu vực Quốc tế, nói: “Việt Nam đang trở thành trung tâm đầu mối cho sản xuất của châu Á và khách hàng của chúng tôi nhận thấy tiềm năng rất mạnh mẽ của thị trường này ở cả mảng xuất khẩu và thị trường nội địa”.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư