Cheil Worldwide bổ nhiệm nhân sự mới cho vị trí Chủ tịch và CEO

Việc bổ nhiệm được thực hiện sau khi Chủ tịch kiêm CEO tiền nhiệm là ông Daiki Lim “quyết định từ chức”, theo thông báo của tập đoàn.

Cheil Worldwide đã chỉ định ông Jeongkeun Yoo, trước đây là Executive Vice President và Head of Business, trở thành Chủ tịch và CEO mới của tập đoàn; việc bổ nhiệm có hiệu lực ngay lập tức.

Jeongkeun Yoo

Ông Jeongkeun Yoo.

Ông Daiki Lim đã đảm nhiệm chức vụ CEO từ năm 2012 và đã tiến cử ông Yoo làm người kế nhiệm khi “quyết định từ chức”. Ông Lim chính là người đã thực hiện một trong những kế hoạch quan trọng nhất của tập đoàn những năm gần đây, đó là quyết định đầu tư vào Iris Worldwide vào năm 2014.

Ông Yoo gia nhập Samsung, tập đoàn sở hữu Cheil Worldwide, vào năm 1987 với vị trí là Account Executive và đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác như Planning, Sales và Creative.

Daiki Lim

Ông Daiki Lim.

Kim Huy / Brands Vietnam
Nguồn Campaign Asia