[Infographic] Đế chế khổng lồ trị giá hơn 100 tỷ USD của Jeff Bezos Lưu

Trong suốt những năm qua, Jeff Bezos đã thực hiện nhiều thương vụ đáng chú ý. Dưới đây là tổng hợp những thương vụ mua lại và đầu tư của Jeff Bezos trong những năm qua.

Gia Vũ / Visual Capitalist
* Nguồn: Trí thức trẻ

[Infographic] Đế chế khổng lồ trị giá hơn 100 tỷ USD của Jeff Bezos
18/01/2019
1,746 lượt xem