Chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh có Tổng giám đốc mới Lưu

Ông Đoàn Văn Hiểu Em trở thành Tổng giám đốc phụ trách hai chuỗi ngành hàng thay ông Trần Kinh Doanh.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Giám đốc ngành hàng điện thoại và điện máy trở thành Tổng giám đốc mới của hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh kể từ ngày 1/9.

Hai chuỗi bán lẻ trên thuộc sự quản lý của Công ty cổ phần Thế Giới Di Động - công ty con Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG). Ngoài ra, MWG còn có công ty con khác là Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh vận hành chuỗi Bách Hóa Xanh.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em.

QUẢNG CÁO

Trước đây, chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh được vận hành bởi ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc từ năm 2014. Ông Doanh cũng là Thành viên HĐQT MWG.

Trong cuộc gặp gỡ nhà đầu tư gần đây nhất, ông Doanh được giới thiệu là người đang theo dõi, vận hành chuỗi Bách Hóa Xanh. Như vậy không ngoại trừ khả năng, ông Doanh sau khi không đảm nhận vị trí tại hai chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh thì trở thành người lãnh đạo cao nhất của Bách Hóa Xanh.

7 tháng đầu năm, MWG đạt doanh thu thuần hợp nhất 51.686 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.756 tỷ đồng, tăng lần lượt 41% và 39% cùng kỳ năm trước. Theo chuỗi, tăng trưởng doanh thu Bách Hóa Xanh là 269%, kế đến Điện Máy Xanh 84% và 2% với Thế Giới Di Động.

Khổng Chiêm
* Nguồn: Người Đồng Hành

Chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh có Tổng giám đốc mới
11/09/2018
6,984 lượt xem