Samsung
2022
2021
2020
2019
2018
05/02/2018
[Year-end Look Back 2017] Bảng xếp hạng Ngành hàng & Thương hiệu nổi bật trên Social Media
2017
17/04/2017
TOPBUZZ tháng 03/2017: Bảng xếp hạng những gì hot nhất trên social media
2016
2015
14/08/2015
Hãy khởi đầu bằng Ý nghĩa Thương hiệu
19/06/2015
20 chiến dịch dự đoán sẽ đoạt giải Cannes Lions 2015
2014
2013
2012