Samsung
2020
2019
2018
2017
2016
2015
14/08/2015
Hãy khởi đầu bằng Ý nghĩa Thương hiệu
19/06/2015
20 chiến dịch dự đoán sẽ đoạt giải Cannes Lions 2015
2014
2013
2012