[Infographic] Samsung Note 4 dưới góc nhìn Netizen Việt Nam Lưu

Nguyễn Hải Triều
Co-founder & CEO , YouNet Media

Infographic về mức độ bàn luận của Netizen Việt Nam đối với sản phẩm Samsung Note 4. Dữ liệu được lấy từ hệ thống SocialHeat của YouNet Media

YouNet Media
Nguồn: Brands Vietnam

[Infographic] Samsung Note 4 dưới góc nhìn Netizen Việt Nam
02/10/2014
5,083 lượt xem