Top các videos về Halloween trên Vine & Instagram

Đây là những videos đầu tiên về Hallowwen trên Vine và Instagram. Tide và Oreo đã thực hiện những trò đùa đáng sợ nhân mùa hội ma, tuy nhiên đó không phải là nhãn hiệu duy nhất làm cho người xem sợ hãi. Hãy cùng xem những videos về Halloween của các nhãn hàng được xem nhiều nhất trên Vine và Instagram.

USA Today

Mashable

Oreo

Honda

Target

Lowe's

Tide

Samsung

Oreo

Lowe's

Target

Oreo

Tide

Dunkin Donuts

Tide

Tide

Tide

Peanuts

Audi

Nguồn AdWeek