Công bố kết quả báo cáo R3 Vietnam Digital EnSpire Index về hiệu quả Digital Engagement

Sự kiện R3 Adtech 40 Roundtable, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong sự kiện vừa rồi, R3 đã công bố kết quả báo cáo - R3 Vietnam Digital EnSpire Index - khá thú vị xoay quanh vấn đề Digital Engagement của người tiêu dùng với những thương hiệu lớn trên thị trường hiện nay.

Các Marketers từ giờ đã có thể dựa trên nguồn dữ liệu lớn để thấu hiểu chi tiết về tác động của tất cả các yếu tố như:

  • Nhận biết thương hiệu (Awareness);
  • Sự tương tác với thương hiệu (Engagement);
  • Mức độ liên quan của thương hiệu với người tiêu dùng (Involvement).

Nhằm ra quyết định cho những bước tiến tiếp theo trong Chiến lược Marketing nói chung và thiết kế hướng đi phù hợp nhu cầu, xu hướng của Người tiêu dùng nói riêng.

Sau đây là một phần hình ảnh của báo cáo R3 Vietnam EnSpire Index Q3 2016, kèm theo phương thức tính toán mà chúng tôi đã áp dụng cho nghiên cứu lần này:

Để biết thêm thông tin chi tiết về báo cáo và những thành tựu mà R3 đã đạt được dựa trên việc thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng, vui lòng truy cập vào đường link sau đây:

http://www.rthree.com/en/insight/detail/8e3JUyL

R3 Việt Nam
Thứ 4 (28/09/2016)