Leo Burnett Việt Nam thắng pitching cho vị trí agency chiến lược mảng digital của Samsung

Leo Burnett Việt Nam được chọn làm agency chiến lược mảng digital cho Samsung tại Việt Nam trong một cuộc pitching với 4 agency khác.

Theo thông tin nhận được , các agency khác bao gồm Cheil Việt Nam, AVC Edelman, GroupM và Maxxus, một agency chuyên về digital marketing (khác với Maxus của GroupM).

Việc chỉ định sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6.

Kate Bayona-Garcia, Head of Digital & Innovations của Leo Burnett Việt Nam, cho biết: "Chiến thắng này sẽ làm công ty tăng gấp đôi nhân sự để phục vụ cho khách hàng Samsung."

Hiện tại, Leo Burnett đang đảm trách các kế hoạch của Samsung tại Đông Nam Á, Australia và Đài Loan.

Emily Tan / Brands Vietnam
Nguồn Campaign Asia