Phát triển sản phẩm
2019
05/11/2019
Trade Marketing tại Marico SEA: “Tư duy Shopper – Centric, đặt người mua làm trọng tâm”
2018
2017
2016
2015
2014
24/02/2014
Màn “lột xác” ngoạn mục cùng Young Marketers Elite Development Program
2013
2012