Mẫu viết Product Concept

Tài liệu này giúp bạn viết Product Concept cho sản phẩm mới một cách hiệu quả.

Product Concept là bảng mô tả ngắn gọn về tính năng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu nào đó của người tiêu dùng dựa trên insight.

Product Concept cần được trau chuốt về từ ngữ với ngôn từ dễ hiểu, súc tích và quen thuộc với người tiêu dùng. Vì thế, để viết Product Concept hiệu quả, người viết cần kỹ năng viết lách khá tốt cùng sự thấu hiểu người tiêu dùng và sản phẩm của thương hiệu.

Tài liệu này giúp bạn viết Product Concept cho sản phẩm mới một cách hiệu quả.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các khoá học liên quan: