Bán hàng
2022
27/10/2022
Đi thị trường #1: Kênh Modern Trade – Nhìn gì, hỏi gì?
01/03/2022
2021
21/10/2021
Re-think CSR #8 – Ông Nguyễn Ngọc Đạt @ Di Động Việt: “Có cần câu, đối tượng sẽ không còn chờ con cá”
02/03/2021
The Basics of B2B #2 – Thấu hiểu sự phức tạp trong quy trình mua của khách hàng doanh nghiệp
2020
02/07/2020
Digital Transformation #16: Cựu CEO Nguyễn Kim Online – Thành quả chuyển đổi Omnichannel không đến từ doanh thu
2019
12/11/2019
Sales Director tại Marico SEA: "Tư duy làm chủ, bao phủ thần tốc X-Men GO”
2018
2017
2016
11/04/2016
Cần tập trung vào ai tại điểm bán: Người mua hàng hay nhà bán lẻ?
2015
2014
2013
21/06/2013
[Nhật ký sáng tạo] Tâm trạng của tiền
2012