Bán hàng
2020
02/07/2020
Digital Transformation #16: Cựu CEO Nguyễn Kim Online – Thành quả chuyển đổi Omnichannel không đến từ doanh thu
2019
12/11/2019
Sales Director tại Marico SEA: "Tư duy làm chủ, bao phủ thần tốc X-Men GO”
2018
2017
2016
11/04/2016
Cần tập trung vào ai tại điểm bán: Người mua hàng hay nhà bán lẻ?
2015
2014
2013
21/06/2013
[Nhật ký sáng tạo] Tâm trạng của tiền
2012