6 lầm tưởng tai hại về bán hàng

Không ngạc nhiên khi bạn đã nghe tới một vài trong số những lời khuyên sau. Vấn đề là chúng vô tác dụng.

Có rất nhiều điều nhảm nhí về việc bán hàng nổi lên trong giới kinh doanh. Dưới đây là những ví dụ về những điều được coi là bí quyết phổ biến và lý do tại sao chúng là những lời khuyên tồi.

1. Thân thiện mới được quan tâm

Khách hàng rất bực với điều này khi người bán hàng tỏ ra quá thân thiện một cách quá nhanh chóng. Khách hàng không thực sự muốn trở thành bạn bè; họ muốn bạn giúp họ giải quyết một vấn đề hoặc tạo một cơ hội.

Nếu các bạn cùng làm việc trong một thời gian, tình bạn có thể phát triển, nhưng từ giờ cho tới lúc đó, khách hàng muốn sự chuyên nghiệp chứ không phải sự thân thiện.

2. Giả tạo cho đến khi đạt được mục đích

Khách hàng cũng giống như tất cả những người khác thường ngay lập tức cảm thấy điều này khi người khác không thành thật. Hơn bất cứ điều gì, khách hàng muốn sự trung thực từ những người bán hàng và các nhà cung cấp. Nếu bạn đang giả vờ là một người khác với chính bạn, bạn đang bị giương cờ đỏ rồi đấy.

3. Luôn sẵn sàng chốt (ABC)

Khách hàng ghét bị thúc ép và thực sự ghét những người bán sấn sổ. Khách hàng muốn bạn trao cho họ những lợi ích tốt nhất từ trái tim và giúp họ đưa ra những quyết định tốt nhất, dù quyết định đó là mua hàng ở chỗ khác hoặc không mua gì cả. Điều đó là không thể khi bạn đang tập trung vào việc chốt đơn hàng.

4. Không bao giờ chấp nhận câu trả lời “không”

Đôi lúc khách hàng nói không khi họ thực sự nghĩ là “có lẽ” và muốn bạn giúp họ hiểu tại sao họ nên cân nhắc lại. Tuy nhiên, nếu bạn phớt lờ câu trả lời “không” như thể nó không tồn tại và cứ tiếp tục lấn tớ và bán hàng, bạn sẽ chuyển câu trả lời “có lẽ” thành “Không”!

5. Bán tính năng chứ không phải sản phẩm

Bạn nên hướng sự chú ý của khách hàng tới các tính năng thú vị hơn là chính sản phẩm. Mặc dù vậy, trong thực tế khách hàng có thể chẳng muốn cả tính năng lẫn sản phẩm; họ muốn những ích lợi của việc sử dụng sản phẩm đó.

6. Khách hàng luôn đúng

Mặc dù một số khách hàng có thể thích được lui tới, hầu hết đều muốn bạn giúp họ đưa ra quyết định đúng nhất, chứ không phải là nói rằng họ đã đúng. Những người bán luôn đồng ý với khách hàng sẽ bị coi là người ba phải và do vậy sẽ khiến khách hàng phát sợ.

Nguồn Doanh Nhân Sài Gòn