Công ty mẹ Sabeco báo lãi hơn 4.641 tỷ đồng năm 2017

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý IV của công ty mẹ Sabeco là hơn 10.400 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 1.372 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - mã SAB) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2017.

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý IV của Sabeco là hơn 10.400 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.372 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Giải thích nguyên nhân doanh thu và giá vốn bán hàng tăng mạnh, ban lãnh đạo Sabeco cho biết do sản lượng tiêu thụ trong quý IV tăng mạnh và việc điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm từ đầu năm 2017.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính quý này cũng biến động mạnh, đạt 661,8 tỷ đồng nhờ khoản ghi nhận thu nhập tài chính theo thông báo chia cổ tức từ các đơn vị thành viên.

Cùng với đó, công ty mẹ Sabeco còn được hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính do Sabeco đang đầu tư tại thời điểm 31/12 theo quy định.

Báo cáo cũng cho thấy, chi phí bán hàng quý IV đạt 477 tỷ đồng, tăng tới 74% so với cùng kỳ năm trước. Sabeco cho biết chủ yếu do trong năm 2017, công ty thay đổi mô hình quản lý chi phí hỗ trợ bán hàng, theo đó chuyển các khoản chi phí hỗ trợ bán hàng từ công ty con 100% vốn là Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn về Tổng công ty thực hiện ghi nhận và giải ngân.

Với kết quả đạt được khá khả quan trong quý IV, lũy kế doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Sabeco năm 2017 lần lượt đạt 34.503 tỷ đồng và 4.641 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 12% và 9% so với năm trước.

Tổng nguồn vốn của công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2017 ở mức 17.481 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ phải trả chiếm 5.152 tỷ đồng, tăng hơn 1.870 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn chiếm chủ yếu tới 5.047 tỷ đồng, nợ dài hạn là hơn 105 tỷ đồng.

N. Mai
Nguồn BizLive