7 yếu tố tạo mối liên kết giữa sales và marketing mang lại hiệu quả

Thói quen của khách hàng và bản thân thế giới sales đã thay đổi. Hành trình của người mua đã hoàn tất 70% trước cả khi khách hàng tương lai cân nhắc liên hệ với người đại diện bán hàng. Vì vậy, đội ngũ marketing và sales của bạn cần phải xem xét kỹ hơn cách họ có thể tạo ảnh hưởng tới quyết định của người mua hàng.

Dưới đây là 7 lý do tại sao mối liên kết giữa sales và marketing lại đem lại lợi ích đáng giá.

Nguồn Chiến lược Marketing