Dữ liệu
2022
28/04/2022
Digital Transformation #26: Năng lực phân tích dữ liệu không chỉ xoay quanh công cụ và quy trình
05/01/2022
Brands Vietnam 2021 Review: Top 10 bài viết do thành viên chia sẻ
2021
07/10/2021
Deep Dive #6: Bàn về một tương lai không Cookies – “Khoan nói đến lợi thế hay bất lợi. Đây là lúc cần tập trung vào sự cải tiến”
28/07/2021
Personalization #2: Lằn ranh giữa cá nhân hoá và xâm phạm quyền riêng tư
29/06/2021
Kantar – Brand Footprint Việt Nam 2021: Thị trường FMCG cho tiêu dùng tại nhà ghi nhận mức tăng kỷ lục năm 2020
11/06/2021
Modern Marketing Myopia – Khi nhà tiếp thị “mờ mắt” trước dữ liệu
2020
2018