e-Conomy SEA 2020

Tài liệu thuộc bản quyền của Google. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Google để tải về.

Báo cáo e-Conomy SEA 2020 cho biết, chỉ trong vòng một năm 2020, Đông Nam Á đã có thêm 40 triệu người lần đầu tiên truy cập Internet, nâng tổng số người dùng Internet trong khu vực lên 400 triệu.

Dù nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức, nhưng các lĩnh vực kinh tế trên Internet của Đông Nam Á vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 100 tỷ USD vào năm 2020 và đang trên đà vượt mức 300 tỷ USD vào năm 2025.

Báo cáo e-Conomy SEA 2020 đi sâu vào các xu hướng trên 7 lĩnh vực kinh tế: Thương mại điện tử, Truyền thông trực tuyến, Giao thông vận tải & Thực phẩm, Du lịch trực tuyến, Dịch vụ tài chính kỹ thuật số và HealthTech và EdTech. Báo cáo cũng xem xét bối cảnh đầu tư công nghệ trên toàn khu vực và tiết lộ những yếu tố mà các nhà đầu tư đang tìm kiếm.