Thị trường lao động quý IV đang “ấm dần”

Thị trường lao động quý IV đang “ấm dần”

Thị trường lao động quý IV/2022 đang ấm dần, khi số người có việc làm tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo về tình hình lao động việc làm trong 9 tháng vừa qua. Số liệu cho thấy cho thấy bức tranh về thị trường lao động quý III và quý IV/2022 khởi sắc đáng kể so với các quý trước.

Trước hết, thị trường lao động chứng kiến sự tăng trưởng về quy mô của lao động có việc làm ở cả 6 vùng kinh tế – xã hội. Đặc biệt, 3 vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 trong năm 2021 đã ghi nhận mức phục hồi mạnh. Trong quý III/2022, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 50,8 triệu người, tăng 255,2 nghìn người so với quý trước và tăng 3,5 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong quý III, thị trường lao động đã phục hồi khá tốt với số người có việc làm trong quý này tăng mạnh và đạt quy mô cao hơn so với cùng kỳ năm 2019, thời kỳ trước khi đại dịch COVID-19 xuất hiện (tăng 232,1 nghìn người so với cùng kỳ năm 2019).

Ba vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 trong quý III/2021 là Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đã ghi nhận sự phục hồi mạnh. Cụ thể, số lao động có việc làm trong độ tuổi lao động của vùng Đông Nam Bộ trong quý III/2022 đạt 9,7 triệu người, tăng 1,6 triệu người (tương ứng 19,5%) so với cùng kỳ năm trước và đã vượt quy mô lao động của cùng kỳ năm 2019 (trước khi chịu tác động của dịch COVID-19) là 61,7 nghìn người (tương ứng tăng 0,6%).

Không chỉ tăng về số lượng việc làm, theo ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, thị trường lao động còn có nhiều chuyển biến tích cực và mang tính bền vững với mức tăng trưởng khá ở quy mô lao động có việc làm chính thức, tỷ lệ lao động phi chính thức phi nông nghiệp giảm.

Số người có việc làm chính thức đạt 17,8 triệu người, tăng 642,8 nghìn người (tương ứng tăng 3,8%) so với quý trước, tăng 2,7 triệu người (tương ứng tăng 19,4%) so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 1,7 triệu người so với cùng kỳ năm 2019. Tốc độ tăng của lao động chính thức cao hơn so với tốc độ tăng của lao động phi chính thức phi nông nghiệp trên 2 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, tuy chưa trở về bằng thời điểm cùng kỳ trước khi dịch COVID-19 xuất hiện nhưng tình trạng thiếu việc làm vẫn tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý này là 1,92%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 2,54 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, thu nhập bình quân của người lao động trong nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ lưu trú ăn uống có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy những ngành kinh tế mũi nhọn đã phục hồi mạnh mẽ và tiếp tục tăng trưởng, thu hút nhiều lao động, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo đời sống của người dân.

“Tuy tỷ lệ thất nghiệp cả nước không cao nhưng tồn tại tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo đó, số lao động phổ thông bị thiếu hụt cục bộ chiếm tỷ trọng 72,8%”, ông Tiến chia sẻ thêm.

Tuệ Anh
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư